Kompetencje przyszłości – co to znaczy i jak je zdobyć?

Ey grafika.jpg?googleaccessid=megiteam@solar 323808.iam.gserviceaccount
Trudno przewidzieć jakie profesje będą istniały na rynku pracy za 10 czy 15 lat. Niektóre zawody przestaną istnieć, a inne ewoluują. Nie można jednoznacznie stwierdzić jaka wiedza i umiejętności będą oczekiwane od kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają studia. Transformacja nas nie ominie i już jesteśmy jej częścią. Zmiany dzieją się dzisiaj. Co to oznacza dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy?

Trudno przewidzieć jakie profesje będą istniały na rynku pracy za 10 czy 15 lat. Niektóre zawody przestaną istnieć, a inne ewoluują. Nie można jednoznacznie stwierdzić jaka wiedza i umiejętności będą oczekiwane od kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają studia. Transformacja nas nie ominie i już jesteśmy jej częścią. Zmiany dzieją się dzisiaj. Co to oznacza dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy?

Amerykański „Institute for the Future” już w 2011 roku opublikował raport „Future Work Skills 2020”, w którym wskazał na kompetencje ułatwiające możliwości, jakie niosą za sobą zmiany w gospodarce, takie jak:

 • Rozwój inteligentnych maszyn i systemów, mający na celu odciążenie pracownika
  z powtarzalnych zadań
 • Nowe sposoby komunikacji wymagające kompetencji cyfrowych do korzystania
  z elektronicznych środków przekazu,
 • Big Data – czyli korzystanie z dużych zbiorów danych
 • Wzrost średniej długości życia i związana z tym dłuższa aktywność zawodowa
 • Super struktury organizacyjne – kooperacja obszarów biznesowych ulokowanych
  w różnych częściach świata,
 • Globalnie połączony świat, czego konsekwencją jest konieczność ciągłej wymiany informacji
  w reakcji na sygnały rynkowe.

Wpływ wymienionych zmian jest odczuwalny we wszystkich branżach. Przykładem może być zwiększenie skali działalności EY - firmy doradczej świadczącej usługi dla podmiotów z różnych sektorów. Korzystając z powyższych trendów EY obsługuje więcej klientów, w większej liczby miejsc niż kiedykolwiek wcześniej. Tak jak i inne przedsiębiorstwa, EY działa w warunkach niepewności, ale naszą rolą jest wskazywanie właściwej drogi w ciągle zmieniającym się świecie.

Opisane trendy i ich wpływ na rynek pracy, wymuszają połączenie potencjału ludzkiego, automatyzacji, aktywów i crowdsourcingu, w celu kreowania miejsca pracy nadążającego za otaczającymi nas zmianami. W wykonywaniu nudnych i powtarzalnych zadań coraz częściej zastępują nas boty. W rezultacie tego pracodawcy są w stanie zapewnić pracownikom ważniejsze czy bardziej kreatywne zadania. Wiedza przyswajana dzisiaj, za kilka lat może okazać się nieaktualna. Dlatego podczas planowania kariery warto pamiętać o zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji, które dzisiaj nazywane są kompetencjami przyszłości. Zaliczają się do nich:

 1. Wnioskowanie – czyli umiejętność znalezienia ciągu przyczynowo skutkowego w otaczającym nas szumie informacyjnym
 2. Inteligencja społeczna – empatia, łatwość nawiązywania relacji oraz budowania zaufania
 3. Nieszablonowe myślenie adaptacyjne – kreowanie rozwiązań wykraczających poza utarte schematy
 4. Kompetencje międzykulturowe – współpraca z osobami reprezentującymi różne środowiska
 5. Synteza danych – łatwość zestawiania ze sobą dużych partii danych w celu odnalezienia zależności
 6. Biegłość w nowych mediach – predyspozycja do tworzenia komunikatów dostosowanych do odbiorcy oraz krytycznej oceny fake newsów,
 7. Multidyscyplinarność – rozumienie zagadnień z wielu dziedzin
 8. Myślenie projektowe – zdolność do rozłożenia skomplikowanych zadań na szereg prostych czynności, które prowadzą do określonego celu
 9. Radzenie sobie z przeładowaniem informacyjnym – wyodrębnianie najważniejszych informacji i nadawanie im odpowiednich priorytetów,
 10. Współpraca wirtualnych zespołów – predyspozycja do wykorzystywania komunikatorów, zastępujących bądź uzupełniających fizyczną obecność współpracowników.

Już teraz w trakcie rekrutacji w EY oceniamy potencjał kandydatów oraz to, w jakim stopniu mogą rozwinąć u nas wspomniane kompetencje przyszłości. Ciągle usprawniamy i dopasowujemy ofertę szkoleniową do potrzeb biznesowych. Aby lepiej przygotować się na możliwości oferowane przez erę automatyzacji, wyposażamy pracowników w narzędzia mające na celu efektywne przygotowanie ich do działania i wskazywania najlepszych rozwiązań. Jednym z nich jest unikalny system EY Badges, czyli program umożliwiający zdobycie odznak potwierdzających zdobycie kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia projektowego w EY. Odznaki certyfikujące umiejętności techniczne, takie jak wizualizacja danych, sztuczna inteligencja, czy transformacja danych, są uznawane w biurach EY na całym świecie, a pracownicy mogą się nimi pochwalić również w CV czy mediach społecznościowych. 

Odpowiedzią na potrzebę rozwijania umiejętności menedżerskich, jest Moja Mapa. To program szkoleń wybieranych i dostosowywanych indywidualnie przez każdego pracownika. W ofercie znajdują się szkolenia doskonalące umiejętności twarde, takie jak zarządzanie projektami, ale też miękkie – z obszaru warsztatu lidera np. motywowanie przedstawicieli różnych pokoleń, zarządzanie czasem. Interesującą propozycją jest otwarcie dla wszystkich EYerów biblioteki około 2000 szkoleń online na platformie „Udemy for business”  - światowego lidera rynku szkoleń wirtualnych. Znajdują się tam kursy doskonalące kwalifikacje wykorzystywane w codziennej pracy, ale też w życiu prywatnym jak na przykład nauka gry na gitarze.

Programy szkoleń i certyfikacji kompetencji przyszłości uzupełnia polityka elastyczności, której podlegają wszyscy pracownicy EY. Pozwala ona na samodzielne dostosowywanie miejsca (praca indywidualna lub zespołowa, w biurze, w domu lub w dowolnym miejscu) i czasu pracy (brak sztywnych godzin przychodzenia do pracy, możliwość pracy przez 10, 11 lub 12 miesięcy w roku). W ten sposób dajemy ludziom narzędzia potrzebne do samodzielnego zarządzania swoim rozwojem i skierowania go w wymarzonym kierunku.

Era automatyzacji pracy już się rozpoczęła i aby w wykonywaniu codziennych zadań nie zastąpiły nas roboty należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Warto już w czasie studiów wybrać na praktyki firmę, która stawia na rozwój swoich pracowników, a będąc pracownikiem dobrze jest stale podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z pełni możliwości, jakie stwarza nam pracodawca.

Aktualne oferty pracy i praktyk w EY znajdziesz na ey.com.pl/kariera.


Edyta Sobótka, EY

Dowiedz się więcej

Photo big article picture.png?googleaccessid=megiteam@solar 323808.iam.gserviceaccount
Reprehenderit illo eaque amet.
Dolor quia voluptas earum est provident soluta. Quae fuga asperiores beatae aut nemo ut aliquam. Velit alias aperiam eum eveniet non earum consequatur. Modi veniam aut labore sunt. Autem eaque molestias nam voluptas voluptatum explicabo. Sed sequi nisi. Sit tenetur ratione eos quia et.
Photo big people woman coffee meeting 1 .jpg?googleaccessid=megiteam@solar 323808.iam.gserviceaccount
6 sposobów na zdobycie praktycznego doświadczenia, przydatnego w rekrutacji do pierwszej pracy
Zdecydowana większość studentów liczy na ponadprzeciętne zarobki po ukończeniu studiów. Jednak spotykają się oni z rozczarowaniem tuż po zaznajomieniu się z ofertami pracy. Polscy pracodawcy rekrutujący nowych pracowników stawiają przede wszystkim na kandydatów z doświadczeniem. Za nim dumnie plasuje się wykształcenie i znajomość języków obcych. Co gdy brakuje Ci tych walorów, a chciałbyś podjąć się pierwszej pracy? Podpowiadamy jak zbudować swoją atrakcyjność w świecie biznesu.
Zapisz się na targi